විශ්ලේෂණය කරන්න  හෝ    භාෂාව:

Adamastor වාක්යයේ අර්ථය

Adamastor වාසගම අර්ථය. Adamastor යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? Adamastor නිදහස් නාමයෙන් සැබෑ අර්ථය.

Adamastor යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

Adamastor හොඳම වාචික තේරීම්: නිර්මාණශීලී, සක්රිය, ත්යාගශීලී, බරපතල, මිත්රශීලී

Adamastor, ප්රස්ථාරයේ උපහැරණය

         

ප්රබන්ධයේ අර්ථය Adamastor

Adamastor සියලු අර්ථයන්: නිර්මාණශීලී, සක්රිය, ත්යාගශීලී, බරපතල, මිත්රශීලී, සතුටුයි, උෂ්ණත්වය, වාසනාව, සැලකිලිමත්, අස්ථායී, නිපුණතාව, නූතන

Adamastor සියලු වාක්ය අර්ථයන්, ප්රස්ථාරය

         

Adamastor වැදගත්කම

වාසගම Adamastor වල අර්ථය පිළිබඳ ගුණාංග වගුව.

ලක්ෂණ තීව්රතාව %
නිර්මාණශීලී
 
82%
සක්රිය
 
68%
ත්යාගශීලී
 
57%
බරපතල
 
56%
මිත්රශීලී
 
56%
සතුටුයි
 
54%
උෂ්ණත්වය
 
50%
වාසනාව
 
49%
සැලකිලිමත්
 
47%
අස්ථායී
 
42%
නිපුණතාව
 
38%
නූතන
 
30%

Adamastor මහජනයා මත ඇති වන අවාසනාවන්ත බලපෑම මෙයයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, මෙම වචනය අසන්නට ලැබෙන විට ජනයා නොදැනුවත්වම දැනේ. ඉතා කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ සඳහා, වචනයෙහි හැඟවුම්කාරි අශෝභන අර්ථය ශක්තිමත් වේ. මෙය බොහෝ දෙනා මෙම වචනය අසන විට නොදැනුවත්ව ය. වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය නම් - වචනයෙහි හැඟීම් සහ නොදැනුවත්වම අර්ථය වඩාත් ප්රබලයි.

Adamastor අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

Adamastor වාක්යයේ ඇති හොඳම අර්ථය. මිතුරන් වෙත මෙම පින්තූරය බෙදාගන්න.

ඔබගේ නම සහ වාසගම විශ්ලේෂණය කරන්න. එය නොමිලේ!

හෝ
ඔබගේ නම:
ඔබේ වාසගම:
විශ්ලේෂණය කරන්න

Adamastor පිළිබඳ වැඩි විස්තර

Adamastor වැදගත්කම

Adamastor අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ප්රබන්ධ අර්ථය Adamastor.

 

Adamastor නම් සමඟ අනුකූලතාව

Adamastor නම් සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණය.

 

Adamastor වෙනත් වාසගම සමඟ අනුකූල වීම

Adamastor වෙනත් වාසගම සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණය.