විශ්ලේෂණය කරන්න  හෝ    භාෂාව:

Mamontovas වාක්යයේ අර්ථය

Mamontovas වාසගම අර්ථය. Mamontovas යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? Mamontovas නිදහස් නාමයෙන් සැබෑ අර්ථය.

Mamontovas යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

Mamontovas හොඳම වාචික තේරීම්: බරපතල, මිත්රශීලී, නිර්මාණශීලී, ත්යාගශීලී, නිපුණතාව

Mamontovas, ප්රස්ථාරයේ උපහැරණය

         

ප්රබන්ධයේ අර්ථය Mamontovas

Mamontovas සියලු අර්ථයන්: බරපතල, මිත්රශීලී, නිර්මාණශීලී, ත්යාගශීලී, නිපුණතාව, නූතන, සතුටුයි, වාසනාව, සක්රිය, අස්ථායී, උෂ්ණත්වය, සැලකිලිමත්

Mamontovas සියලු වාක්ය අර්ථයන්, ප්රස්ථාරය

         

Mamontovas වැදගත්කම

වාසගම Mamontovas වල අර්ථය පිළිබඳ ගුණාංග වගුව.

ලක්ෂණ තීව්රතාව %
බරපතල
 
73%
මිත්රශීලී
 
70%
නිර්මාණශීලී
 
50%
ත්යාගශීලී
 
49%
නිපුණතාව
 
43%
නූතන
 
41%
සතුටුයි
 
41%
වාසනාව
 
36%
සක්රිය
 
33%
අස්ථායී
 
32%
උෂ්ණත්වය
 
32%
සැලකිලිමත්
 
26%

Mamontovas මහජනයා මත ඇති වන අවාසනාවන්ත බලපෑම මෙයයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, මෙම වචනය අසන්නට ලැබෙන විට ජනයා නොදැනුවත්වම දැනේ. ඉතා කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ සඳහා, වචනයෙහි හැඟවුම්කාරි අශෝභන අර්ථය ශක්තිමත් වේ. මෙය බොහෝ දෙනා මෙම වචනය අසන විට නොදැනුවත්ව ය. වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය නම් - වචනයෙහි හැඟීම් සහ නොදැනුවත්වම අර්ථය වඩාත් ප්රබලයි.

Mamontovas අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

Mamontovas වාක්යයේ ඇති හොඳම අර්ථය. මිතුරන් වෙත මෙම පින්තූරය බෙදාගන්න.

ඔබගේ නම සහ වාසගම විශ්ලේෂණය කරන්න. එය නොමිලේ!

හෝ
ඔබගේ නම:
ඔබේ වාසගම:
විශ්ලේෂණය කරන්න

Mamontovas පිළිබඳ වැඩි විස්තර

Mamontovas වැදගත්කම

Mamontovas අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ප්රබන්ධ අර්ථය Mamontovas.

 

Mamontovas නම් සමඟ අනුකූලතාව

Mamontovas නම් සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණය.

 

Mamontovas වෙනත් වාසගම සමඟ අනුකූල වීම

Mamontovas වෙනත් වාසගම සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණය.